Rijnmond Business Club
Rijnmond Business Club is een vereniging voor ondernemers.

Doelstellingen
1.    Genereren van meer omzet voor het bedrijf
2.    Ondersteuning bij het ondernemerschap

Meer omzet door aanbeveling
We willen meer omzet voor en met elkaar genereren. Dat doen we door onze netwerken te koppelen en elkaar actief aan te bevelen.

Wat houdt een aanbeveling in?
1.    Je overhandigt een visitekaartje van het bedrijf dat je bij jouw relatie wilt aanbevelen.
2.    Je vraagt of persoon gebeld mag worden door dit bedrijf.
3.    Je geeft dit door aan de aanbevolen persoon,  zodat deze meteen kan bellen.

We zijn bereid om elkaar aan te bevelen, omdat we elkaar goed kennen. Dat bereiken we door:
1.    Verplichte opkomst 1x per 2 weken
2.    60 sec presentatie voor iedereen
3.    30 min bedrijfspresentatie of vakinhoudelijke presentatie door een van de leden
4.    Organiseren van themaborrels voor leden en hun introducé(e)s
5.    1 op 1 bezoeken.
Er is geen concurrentie binnen de club. Per beroep/branche kan maar één persoon vertegenwoordigd worden. Geïnteresseerde mensen kunnen tweemaal een bijeenkomst bezoeken. Wanneer hij/zij lid wil worden, volgt een stemronde onder de bestaande leden. Wanneer er geen overlap is met bestaande leden en er dus geen bezwaar tegen lidmaatschap is, kan de geïnteresseerde persoon direct lid worden.

Ondersteuning bij ondernemerschap
Geregeld organiseren wij zogenaamde ‘hot seat’ sessies. Hierbij staat een ondernemersvraag of –uitdaging van een van de leden centraal. Deze vraag of uitdaging kan op allerlei gebied liggen. Een dergelijke sessie verloopt doorgaans als volgt:

  • Lid stuurt voor aanvang van de bijeenkomst de case en vraag- of probleemstelling per mail rond
  • 10 minuten korte toelichting op de case en probleemstelling tijdens bijeenkomst
  • 15 minuten  discussie en feedback
  • 5 minuten afsluiting

Om open en eerlijk met elkaar te kunnen communiceren, is een hechte vertrouwensgroep nodig. Daarom is het voor ons essentieel dat nieuwe leden binnen de groep passen.

Omvang
Rijnmond Business Club heeft op dit moment 19 leden.