Cas Pijpers

www.rba-rotterdam.nl
Cas.Pijpers@rba-rotterdam.nl

K.P. van der Mandelelaan 70-b
Postbus 4108
3006 AC  Rotterdam
010-21 22 444
Cas Pijpers
Logo Cas Pijpers

R-B & A en Partners

Onafhankelijk advieskantoor in
– verzekeringen
– hypotheken
– pensioenen

Als onafhankelijk en deskundig assurantiemakelaar verzorgt Cas Pijpers van R-B & A (Risico-Beheer & Assurantiën) alle bedrijfsmatige verzekeringen. Naast bedrijven behartigt het kantoor ook alle zakelijke en particuliere verzekeringen van onder meer vrije beroepsbeoefenaren, HBO-ers en academici. Ook voor advisering in pensioenen, hypotheken en personeelsvoorzieningen is het kantoor gekwalificeerd. Kijk voor meer informatie op de website van R-B & A en Partners.

www.rba-rotterdam.nl